Bá Hùng Audio Hàng Mới Về

Loa Tannoy Westminster đẹp xuất sắc rất hiếm

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Loa đẹp xuất sắc.

205.000.000₫

Amply Accuphase E600 Hàng Demo 99%

XUẤT XỨ: Japan.
TÌNH TRẠNG: Hàng demo 99%.

124.000.000₫

Loa Tannoy Impulse 10 Đẹp zin

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng bãi đẹp xuất sắc.

28.000.000₫

Loa Celestion Ditton 44 Đẹp xuất sắc đời rốn nhỏ

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng bãi đẹp xuất sắc.

22.000.000₫

Loa JBL 4343 Full Anico đẹp xuất sắc rất hiếm

XUẤT XỨ: USA.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc.

Hết hàng

Loa Bose 363 Chân zin đẹp như mới

XUẤT XỨ: Mexico.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc.

18.800.000₫

Amply Accuphase E560 Đẹp xuất sắc full phụ kiện zin

XUẤT XỨ: Japan.
TÌNH TRẠNG: mới 99%.

102.000.000₫

Loa JBL 4312 Control Monitor Đẹp xuất sắc

XUẤT XỨ: USA.
TÌNH TRẠNG: Loa zin, đẹp.

19.500.000₫

Ampply Accuphase E460 Fullbox Xuất sắc như mới

XUẤT XỨ: Japan.
TÌNH TRẠNG: Hàng fullbox đẹp xuất sắc.

87.000.000₫

Loa Tannoy D500 Gold đẹp xuất sắc, trùng series hiếm gặp

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc từ...

51.000.000₫