Loa

Loa Tannoy Westminster đẹp xuất sắc rất hiếm

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Loa đẹp xuất sắc.

205.000.000₫

Loa Tannoy Impulse 10 Đẹp zin

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng bãi đẹp xuất sắc.

28.000.000₫

Loa Celestion Ditton 44 Đẹp xuất sắc đời rốn nhỏ

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng bãi đẹp xuất sắc.

22.000.000₫

Loa JBL 4343 Full Anico đẹp xuất sắc rất hiếm

XUẤT XỨ: USA.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc.

Hết hàng

Loa Tanoy Berkeley Mkii Kiềng vuông (củ K3828)

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc.

42.500.000₫

Loa JBL 4312 Control Monitor Đẹp xuất sắc

XUẤT XỨ: USA.
TÌNH TRẠNG: Loa zin, đẹp.

19.500.000₫

Loa Tannoy D500 Gold đẹp xuất sắc, trùng series hiếm gặp

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc từ...

51.000.000₫

Loa Tannoy D700 Gold đẹp xuất sắc

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc, cùng...

81.000.000₫

Loa JBL 4343B đẹp xuất sắc

XUẤT XỨ: USA.
TÌNH TRẠNG: Hàng đẹp xuất sắc, về...

82.000.000₫

Loa TDL Electronics RTL 3 vỏ đỏ

XUẤT XỨ: England.
TÌNH TRẠNG: Model đời cuối.

9.500.000₫